Lov for Flint Tønsberg AIL

Siste versjon oppdatert 25.03.2021

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold/Telemark idrettskrets og er tilsluttet
Tønsberg Idrettsråd.
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

https://www.ilflint.no/wp-content/uploads/2021/07/flint-t-nsberg-il_LOGO.png

Vil du bli med i Flint?

Om Flint AIL

Logo_Footer

Flint Tønsberg AIL er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

© Flint Tønsberg AIL / Alle Rettigheter